Terapia

Energoterapia

Harmoniácia aury, čistenie a dopĺňanie čakier.

V každom človeku sa nachádza sieť nervov a zmyslových orgánov ktoré vnímajú vonkajší fyzický svet. Rovnako je v nás uložený subtílny systém kanálov (nádi) a energetických centier (čakry), ktoré sa starajú o našu fyzickú, intelektuálnu, emocionálnu a duchovnú existenciu. Slovo čakra pochádza z indického sanskritu a znamená koleso, vír.

Pri 30 min energoterapii sa prevádza základná harmonizácia energetických centier a akútnych problémov.

Trvanie: 30 min.
Cena: 7 €

Regresná terapia

Regresná psychoterapia je účinná metóda ktorá na základe cesty do našej minulosti umožňuje riešiť problémy, spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti duchovného rastu, naše korene a našu cestu, prípadne spôsoby kráčania po nej, posúvať hranice nášho poznania, posúvať hranice našich schopností.

Regresnou terapiou môžeme spracovať problémy s bolesťami rôznych častí tela, s chorobami, poruchami ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy a závislosti. Ďalej nám dáva možnosť hľadať tieto príčiny našich súčastných problémov, uvedomiť si ich a tiež ich spracovať.

Regresná terapia sa vykonáva bez hypnózy.

Trvanie:
1-4 hod
Cena za jedno sedenie:
23 €

Vzťahová numerológia

Touto metódou môžete spoznať svoju rolu v živote, svoj stav, pohyb, danosti, spoznať ako príjímať životný štýl, reakcie, vzťahy.

1 klient:
10 €