Dornova metóda

Dornova metóda

Zaoberá sa dvomi veľkými oblasťami:
  1. nesprávne postavenie kĺbov
  2. nesprávne držanie a blokády na chrbtici

Dornova metóda je jemnou metódou, pretože sa tu nejedná o mobilizáciu, ale pôsobením tlaku na trny jednotlivých stavcov sú tieto opäť vrátené do ich pôvodných pozícií. Tým dochádza na jednej strane k zrovnaniu nesprávneho postavenia či držania tela, ale na druhej strane často k uvoľneniu a odstráneniu duševných problémov.Cena: 25 €